Muszyna nad Popradem

Nazwa „Muszyna” prawdopodobnie pochodzi od potoków, nad którymi położone było miasto – ich brzegi, jak i rzeczne kamienie gęsto porastały mchami. Inne hipotezy nazwę tę wywodzą od przydomka biskupa krakowskiego, Jana Muskaty. Muszyna jest jednym z najstarszych miasteczek w regionie, a z jej długoletnią historią wiąże się wiele ciekawych opowieści.

Szlak „węgierski”

Już w średniowieczu przebiegał tędy bardzo ważny szlak handlowy, prowadzący na południe Europy. Kiedy król węgierski Andrzej II w 1209 r. zezwolił na pobieranie cła nad rzeką Poprad koło Muszyny region ten prężnie zaczął się rozwijać. W 1288 roku miejscowość trafiła w ręce biskupów krakowskich, a następnie, na skutek zatargu z królem Władysławem Łokietkiem, ziemie przyłączone zostały do królewszczyzny i były jej częścią przez kolejnych 80 lat.

Państwo Muszyńskie

Zamek w MuszynieNajwiększy rozkwit Muszyna przeżywała za panowania Kazimierza Wielkiego, dzięki któremu około 1340 roku otrzymała prawa miejskie. W XIV w. król Władysław Jagiełło, chcąc sobie zjednać duchowieństwo, powtórnie darował „Klucz Muszyński” (dwa miasta i 35 wsi) biskupom. Od tej chwili ziemie te były traktowane jako samodzielne jednostki administracyjne z własną administracją, wojskiem (piechotą zwaną harnikami) i sądownictwem, dzięki czemu obszar zyskał miano „Państwa Muszyńskiego”.

Muszyna w literaturze

W imieniu biskupów rządy w Muszynie sprawowali starostowie. Najbardziej znanym był Stanisław Kępiński, przyjaciel Jana Kochanowskiego, który imię jego utrwalił po wsze czasy we fraszce pt. „Do starosty muszyńskiego”:

O starosta na Muszynie,
Ty się znasz dobrze na winie;
Znasz i masz, bo tylko z góry
Spuściwszy wóz, aliż Uhry,
Okaż swój smutek staradawny,
Starosto muszyński sławny,
A niech go ja też skosztuję,
Boć i ja smak w beczce czuję!
A nie żal mi, żem poetą;
Jest coś umieć alfę z betą.
Tym ludziom ty, Stanisławie,
Chcesz li się zachować prawie,
Nie szafirem, nie rubinem,
Ale je ćci dobrym winem;
A stąd to będziesz miał w zysku,
Że coś dziś obłoków blisku,
To cię pijanymi rymy
Aż do nieba wprowadzimy.

Z tamtych czasów pozostało nie tylko słowo pisane, ale również liczne zabytki, do zwiedzenia których serdecznie zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce już dziś!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami oraz aktualnymi promocjami, dzięki którym maksymalnie wykorzystają Państwo czas spędzony w Hotelu Beata.